درباره ما

نیک زی یعنی زندگی بهترآن چه همه ی ما می خواهیم همین است. ما بر این باوریــــم دانایی راز بهتر زندگـی کردن است . و در دنیای امروز و با سرعت زندگی مدرن وقت گذاشتن برای آموزش اگرچه ضروری است اما بسیار سخت و زمـان بر است اما با امکان آموزش آنــــلاین همه ی این محدودیـــت ها برداشتـــه می شود و می توانیم در هر زمـــان و مکانی بـرای . آموزش وقت گذاری کنیم دوره های ما برای عموم مردم، دانشجویان، متخصصین و فرهیختگان طراحی شده و کاملا کاربردی هبا نیک زی می آموزید :فناوری و نرم افزار / هنر / مدیریت و کارآفرینی / روانشناسی و سلامت / فلـسفه و جامعه شناسی / مهارت هــای . شغلی تیم ما تیمی جوان، حرفه ای و با انگیزه در تولید و گروه اساتید متخصص و با تجربه در آموزش