• دیجیتال مارکتینگ (۱۱ قانون برندسازی در دنیای دیجیتال)
  دکتر بهروز لطفیان

  دیجیتال مارکتینگ (۱۱ قانون برندسازی در دنیای دیجیتال)

  مشاهده دوره

 • کارآفرینی مخصوص بانوان
  احسان قاسمی

  کارآفرینی مخصوص بانوان

  مشاهده دوره

 • مدیریت جلسات و همایش ها
  محمدعلی تحسینی

  مدیریت جلسات و همایش ها

  مشاهده دوره

 • نوشتن طرح کسب و کار
  احسان قاسمی

  نوشتن طرح کسب و کار

  مشاهده دوره

 • عارضه یابی مشتری مداری
  بهزاد حسین عباسی

  عارضه یابی مشتری مداری

  مشاهده دوره

 • کارآفرینی مجازی
  احسان قاسمی

  کارآفرینی مجازی

  مشاهده دوره