• آموزش اصول و مبانی حسابداری
  پیمان کریمی

  آموزش اصول و مبانی حسابداری

  مشاهده دوره

 • آموزش بازاریابی از طریق اینستاگرام
  مهدی سیاح‌نیا

  آموزش بازاریابی از طریق اینستاگرام

  مشاهده دوره

 • آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (شخصیت شناسی برپایه صدا)
  علی محمدی

  آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (شخصیت شناسی برپایه صدا)

  مشاهده دوره

 • آموزش فرایند آموزش و توسعه سازمانی
  مهدی سیاح‌نیا

  آموزش فرایند آموزش و توسعه سازمانی

  مشاهده دوره

 • آموزش مدیریت عملکرد
  مهدی سیاح‌نیا

  آموزش مدیریت عملکرد

  مشاهده دوره

 • آموزش راه‌کارهای ساده برای بهبود فرایند استخدام
  مهدی سیاح‌نیا

  آموزش راه‌کارهای ساده برای بهبود فرایند استخدام

  مشاهده دوره

 • آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (پرسش‌ها و نکات آغاز تماس)
  علی محمدی

  آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (پرسش‌ها و نکات آغاز تماس)

  مشاهده دوره

 • آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (گوش دادن موثر و فعال)
  علی محمدی

  آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (گوش دادن موثر و فعال)

  مشاهده دوره

 • آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (ارائه و بیان)
  علی محمدی

  آموزش بازاریابی و فروش تلفنی (ارائه و بیان)

  مشاهده دوره

 • آموزش اصول و فنون مذاکره
  بهزاد حسین عباسی

  آموزش اصول و فنون مذاکره

  مشاهده دوره

 • آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۱ قانون برندسازی در دنیای دیجیتال)
  دکتر بهروز لطفیان

  آموزش دیجیتال مارکتینگ (۱۱ قانون برندسازی در دنیای دیجیتال)

  مشاهده دوره

 • آموزش کارآفرینی مخصوص بانوان
  احسان قاسمی

  آموزش کارآفرینی مخصوص بانوان

  مشاهده دوره

 • آموزش مدیریت تشریفات
  محمدعلی تحسینی

  آموزش مدیریت تشریفات

  مشاهده دوره

 • آموزش چگونه یک طرح کسب و کار خوب بنویسیم؟
  احسان قاسمی

  آموزش چگونه یک طرح کسب و کار خوب بنویسیم؟

  مشاهده دوره

 • آموزش عارضه یابی مشتری مداری
  بهزاد حسین عباسی

  آموزش عارضه یابی مشتری مداری

  مشاهده دوره

 • آموزش کارآفرینی در فضای مجازی
  احسان قاسمی

  آموزش کارآفرینی در فضای مجازی

  مشاهده دوره