• آموزش پرورش خلاقیت در کودکم
  فاطمه خوشپور

  آموزش پرورش خلاقیت در کودکم

  مشاهده دوره

 • آموزش آشنایی با مراحل رشد کودک
  دکتر اکرم پرند

  آموزش آشنایی با مراحل رشد کودک

  مشاهده دوره

 • آموزش فشارهای روانی در زندگی را کنترل کنیم
  دکتر مهرنوش فهیمی

  آموزش فشارهای روانی در زندگی را کنترل کنیم

  مشاهده دوره

 • آموزش چگونه نه بگوییم
  مازیار جلوه

  آموزش چگونه نه بگوییم

  مشاهده دوره

 • آموزش یک، دو، سه  (توقف رفتار بد)
  دکتر مهدی دوایی

  آموزش یک، دو، سه (توقف رفتار بد)

  مشاهده دوره

 • آموزش تله های زندگی در کودکی
  معصومه رحیم خانلی

  آموزش تله های زندگی در کودکی

  مشاهده دوره

 • آموزش هیجان خشم را در کودکمان مدیریت کنیم
  فاطمه خوشپور

  آموزش هیجان خشم را در کودکمان مدیریت کنیم

  مشاهده دوره

 • آموزش مشکلات یادگیری ریاضی
  دکتر اکرم پرند

  آموزش مشکلات یادگیری ریاضی

  مشاهده دوره

 • آموزش آداب دوران کودکی
  دکتر سیما قدرتی

  آموزش آداب دوران کودکی

  مشاهده دوره

 • آموزش هیجان خشم خود را مدیریت کنیم
  دکتر محمد کاظم زاده

  آموزش هیجان خشم خود را مدیریت کنیم

  مشاهده دوره

 • آموزش رفتار کودکتان را مدیریت کنید
  دکتر اکرم پرند

  آموزش رفتار کودکتان را مدیریت کنید

  مشاهده دوره

 • آموزش اختلال خواندن و نوشتن کودکان
  دکتر اکرم پرند

  آموزش اختلال خواندن و نوشتن کودکان

  مشاهده دوره

 • آموزش مردانه فکر کن زنانه تصمیم بگیر
  دکتر ژیلا فرخی

  آموزش مردانه فکر کن زنانه تصمیم بگیر

  مشاهده دوره

 • آموزش با کودک لجبازم چه رفتاری کنم؟
  دکتر مهرنوش فهیمی

  آموزش با کودک لجبازم چه رفتاری کنم؟

  مشاهده دوره

 • آموزش اختلالات یادگیری کودکمان را شناسایی کنیم
  دکتر اکرم پرند

  آموزش اختلالات یادگیری کودکمان را شناسایی کنیم

  مشاهده دوره

 • آموزش اختلال اوتیسم را بشناسیم
  دکتر سعید رضایی

  آموزش اختلال اوتیسم را بشناسیم

  مشاهده دوره

 • آموزش راه های رسیدن به آرامش
  دکتر مهدی دوایی

  آموزش راه های رسیدن به آرامش

  مشاهده دوره

 • آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
  الناز بیات

  آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

  مشاهده دوره

 • آموزش اختلالات رفتاری در دوران کودکی
  دکتر سیما قدرتی

  آموزش اختلالات رفتاری در دوران کودکی

  مشاهده دوره

 • آموزش با کودک بیش فعال چه رفتاری بکنیم؟
  دکتر سیما قدرتی

  آموزش با کودک بیش فعال چه رفتاری بکنیم؟

  مشاهده دوره

 • آموزش هنر عاشق ماندن
  دکتر سمیرا خوشکام

  آموزش هنر عاشق ماندن

  مشاهده دوره

 • آموزش آنچه پیش از ازدواج باید بدانیم (۲)
  دکتر داوود ذوالفقاری

  آموزش آنچه پیش از ازدواج باید بدانیم (۲)

  مشاهده دوره

 • آموزش آنچه پیش از ازدواج باید بدانیم (۱)
  دکتر داوود ذوالفقاری

  آموزش آنچه پیش از ازدواج باید بدانیم (۱)

  مشاهده دوره

 • فیلم آموزش تربیت جنسی نوجوان
  دکتر ایمان نجار

  فیلم آموزش تربیت جنسی نوجوان

  مشاهده دوره

 • آموزش روش های مدیریت استرس
  فرشاد رضایی نامدار

  آموزش روش های مدیریت استرس

  مشاهده دوره

 • آموزش روش های مدیریت تعارض های بین فردی
  دکتر داوود ذوالفقاری

  آموزش روش های مدیریت تعارض های بین فردی

  مشاهده دوره

 • آموزش مهارت انتخاب همسر
  دکتر محمدحسن آسایش

  آموزش مهارت انتخاب همسر

  مشاهده دوره

 • آموزش کودکانه هایت را دریاب
  دکتر محمد کاظم زاده

  آموزش کودکانه هایت را دریاب

  مشاهده دوره

 • آموزش مهارت مدیریت عواطف
  دکتر مهدی دوایی

  آموزش مهارت مدیریت عواطف

  مشاهده دوره

 • آموزش شناخت اختلالات شخصیت
  فرشاد رضایی نامدار

  آموزش شناخت اختلالات شخصیت

  مشاهده دوره

 • آموزش ارتباط موثر با فرزندان
  دکتر علی محمدباقر

  آموزش ارتباط موثر با فرزندان

  مشاهده دوره

 • آموزش استعداد خود را کشف کنیم
  دکتر مهدی دوایی

  آموزش استعداد خود را کشف کنیم

  مشاهده دوره

 • آموزش تربیت جنسی کودک
  معصومه رحیم خانلی

  آموزش تربیت جنسی کودک

  مشاهده دوره