آموزش تیم‌سازی و کار تیمی

نظرات دانشجویان
سرفصل ها
درباره دوره
فایل های دوره

آموزش تیم‌سازی و کار تیمی


کسب بهترین نتایج در سازمان‌ها به واسطه انجام فعالیت‌های تیمی ممکن می‌شود. کارتیمی باعث ترویج خلاقیت، حل بهتر مشکلات، ایجاد انگیزه در افراد و ارتقای بهره‌وری می‌شود. در این دوره آموزشی می‌آموزیم چگونه این مهارت را کسب کنیم. بخش معرفی دوره و قسمت‌های قوانین بنیادی و روش‌های تصمیم گیری گروهی را رایگان مشاهده نمایید.


فایلهای دوره


در دوره آموزش تیم‌سازی و کار تیمی خواهید آموخت


- مفهوم ارزش را شناسایی کنید.

- قوانین کارگروهی را شناسایی کنید.

- ویژگی‌های یک تیم را شناسایی کنید.

- روش‌های تصمیم‌گیری در تیم را به کارببرید.

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

نظرات دانشجویان