فیلم آموزش بشقاب غذای سالم

نظرات دانشجویان
سرفصل ها
درباره دوره
فیلم آموزش بشقاب غذای سالم

غذا از نیازهای ضروری و طبیعی بدن است و همچنین رشد و سلامت بدن ما ارتباط مستقیمی با تغذیه دارد. این دوره آموزشی الگوی غذایی سالم را به شما معرفی می‌کند.


خواهید آموخت

- اهمیت رژیم غذایی درست را بیان کنید.

-  چند نمونه غذای سالم را تهیه کنید.

- رژیم غذایی سالم را تحلیل نماید.

- مواد غذایی سالم انتخاب کنید.

- مواد غذایی سالم بخرید.

- بشقاب غذایی سالم بچینید.برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

نظرات دانشجویان