آموزش نرم افزار اکسل کاربردی 2016

نظرات دانشجویان
سرفصل ها
درباره دوره
فایل های دوره
آموزش نرم افزار اکسل کاربردی 2016

با تنظیمات اولیه، اصطلاحات و چگونگی استفاده از اکسل در دوره‌ی مقدماتی آشنا شدیم. اما باید عملیاتی همچون فرمول‌نویسی، استفاده از توابع پر کاربرد، مدیریت و تنظیمات نمودار در اکسل را به کارببریم، تا بتوانیم به عنوان یک اپراتور اکسل اطلاعات و داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنیم. دوره‌ی اکسل کاربردی برای کسب و بهبود این مهارت‌ها توصیه می‌شود. معرفی دوره و ویدیوی ایجاد نمودار به رایگان در اختیار شما قرار دارد.


فایلهای دوره


خواهید آموخت

- در سلول‌های اکسل فرمول‌نویسی کنید.

- نمودار ایجاد کنید.

- نمودارهای اکسل را مدیریت کنید.

- برای عملیات مورد نظر خود در اکسل انواع توابع را به کار ببرید.

- با تنظیمات دلخواه فایل اکسل را ذخیره کنید.

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

نظرات دانشجویان