روش ها و معیار های ارزشیابی

نظرات دانشجویان
سرفصل ها
درباره دوره
فایل های دوره

روش ها و معیار های ارزشیابی


ارزشیابی و آموزش مکمل یکدیگرند و اهمیت ارزشیابی کمتر از آموزش نیست.

تا به حال برای شما این پرسش‌ها پیش آمده که معیارهای یک ارزشیابی اصولی (توصیفی، مستمر یا...) چیست؟ بهترین روش تحلیل آن چیست؟ و بازخورد مؤثر به دانش‌آموزان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

در این دوره به این پرسش‌های مهم و کلیدی پاسخ داده می‌شود.

جهت آشنایی بیشتر با دوره، فیلم معرفی را ببینید و توضیحات را از زبان آقای دکتر داودی بشنوید.


فایلهای دوره


در دوره روش ها و معیار های ارزشیابی خواهید آموخت


برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

نظرات دانشجویان