10000+
دسترسی به بیش از 10,000 دقیقه فیلم آموزشی

50%-
محاسبه نیم بها ترافیک مصرفی همه سرویس دهندگان اینترنت

دانلود درون برنامه ای و مشاهده آفلاین در اپلیکیشن نیکزی

مشاهده میزان پیشرفت در هر دوره آموزشی در پنل کاربری

ارائه گواهینامه معتبر

45,000

22,500
تومان

اشتراک

1ماهه

تخفیف 50%

خرید

115,000

57,500
تومان

اشتراک

3ماهه

تخفیف 50%

خرید

215,000

107,500
تومان

اشتراک

6ماهه

تخفیف 50%

خرید

395,000

197,500
تومان

اشتراک

12ماهه

تخفیف 50%

خرید