آموزش نرم افزار 2016 Outlook

نظرات دانشجویان
سرفصل ها
درباره دوره
فایل های دوره

آموزش نرم افزار 2016 Outlook


Outlook نرم افزار دریافت و ارسال نامه‌های الکترونیکی است که قابلیت‌های دیگری همچون تقویم و دفترچه یادداشت و دفترچه تلفن را داراست که همانند یک منشی شخصی برای شما عمل می‌کند. اگر می‌خواهید مکاتبات اداری سازماندهی شده‌ای داشته باشید و در زمان خود صرفه‌جویی کنیدبا این دوره آموزشی همراه باشید.


فایلهای دوره


در دوره آموزش نرم افزار 2016 Outlook خواهید آموخت


- ID جدید برای نرم‌افزار تعریف کنید.

- مکاتبات اداری سازما‌ندهی شده‌ای داشته باشید.

- ایمیل‌های دریافتی خود را دسته‌بندی کنید.

 

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

نظرات دانشجویان