استخدام در نیکزی

تیم نیکزی گروهی جوان ، بانشاط و فعال هستند.

اگر شما هم این سه ویژگی را در خودتان سراغ دارید میتوانید به ما بپیوندید.

برای اینکار باید معرفی دقیقی از خودتان کنید و اگر رزومه ای هم دارید برای ما بفرستید.

منظور ما از روزمه ، تجربه طولانی کار در مجموعه ای دیگر نیست ، ما میدانیم که اگر شما هم جوان هستید ،شاید همکاری شما با نیکزی اولین تجربه ی کاری شما باشد.

پس ، از توانایی های خودتان برای ما بگوئید و مستنداتی از توانایی هایتان ارسال کنید.

ما در زمینه های زیر اقدام به جذب نیرو میکنیم