image

معرفی مدرس

دکتر آرش کتابفروش بدری

دکتر آرش کتابفروش بدری

دکترای اقتصاد پولی


دکترای اقتصاد پولی

دکتر آرش کتابفروش بدری

  • دوره آموزشی آموزش امکان سنجی و آشنایی با طرح کسب و کار

    آموزش امکان سنجی و آشنایی با طرح کسب و کار

  • دوره آموزشی آموزش تأمین مالی پروژه های کارآفرینی

    آموزش تأمین مالی پروژه های کارآفرینی

  • دوره آموزشی آموزش آشنایی با مفهوم کارآفرینی و عوامل موثر بر آن

    آموزش آشنایی با مفهوم کارآفرینی و عوامل موثر بر آن

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

0 نظر ثبت شده