image

معرفی مدرس

مسعود شادلو

مسعود شادلو

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیک

مسعود شادلو

  • دوره آموزشی آموزش مدیریت استراتژیک در دنیای واقعی با رویکرد آینده نگری

    آموزش مدیریت استراتژیک در دنیای واقعی با رویکرد آینده نگری

  • دوره آموزشی آموزش مدیریت استراتژیک در دنیای واقعی با رویکرد آینده سازی

    آموزش مدیریت استراتژیک در دنیای واقعی با رویکرد آینده سازی

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

0 نظر ثبت شده