image

معرفی مدرس

نرگس جوزدانی

نرگس جوزدانی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی


محقق و مشاور تخصصی تغذیه کودک

نرگس جوزدانی

نرگس جوزدانی فارغ التحصیل مشاور تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی وعضو انجمن ترویج تغذیه باشیر مادر و عضو انجمن تغذیه ایران است. از سال 1385 تاکنون به طور تخصصی کار مشاوره و رژیم درمانی انجام می دهد. آموزش های دکتر جوزدانی در سایت نیکزی به شرح زیر است:

بشقاب غذای سالم

تغذیه پیش از بارداری

تغذیه در دوران بارداری

تغذیه در دوران شیردهی

تغذیه کودک (6 ماهگی تا یک سالگی)

تغذیه کودک (یک سالگی  تا دوسالگی)

تغذیه کودک (دو سالگی  تا شش سالگی)

 • دوره آموزشی آموزش پیش از بارداری چه بخوریم؟

  آموزش پیش از بارداری چه بخوریم؟

 • دوره آموزشی آموزش در دوران بارداری چه بخوریم؟

  آموزش در دوران بارداری چه بخوریم؟

 • دوره آموزشی آموزش بشقاب غذای سالم

  آموزش بشقاب غذای سالم

 • دوره آموزشی آموزش غذای کودک من (6 ماهگی تا یک سالگی)

  آموزش غذای کودک من (6 ماهگی تا یک سالگی)

 • دوره آموزشی آموزش غذای کودک من (2تا 6سالگی)

  آموزش غذای کودک من (2تا 6سالگی)

 • دوره آموزشی آموزش غذای کودک من(1تا2 سالگی)

  آموزش غذای کودک من(1تا2 سالگی)

 • دوره آموزشی آموزش در دوران شیردهی چه بخوریم؟

  آموزش در دوران شیردهی چه بخوریم؟

 • دوره آموزشی آموزش تغذیه دوران بلوغ

  آموزش تغذیه دوران بلوغ

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

0 نظر ثبت شده