image

معرفی مدرس

هلیا هادی

هلیا هادی

کارشناس پرستاری


کارشناس پرستاری

مدرس دوره‌های کمک‌های اولیه

هلیا هادی

  • دوره آموزشی آموزش کمک های اولیه (آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان)

    آموزش کمک های اولیه (آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان)

  • دوره آموزشی آموزش کمک های اولیه (مسمومیت و گزیدگی)

    آموزش کمک های اولیه (مسمومیت و گزیدگی)

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

0 نظر ثبت شده