image

معرفی مدرس

پیمان کریمی

پیمان کریمی

کارشناس ارشد مدیریت مالی


مدیر مالی

پیمان کریمی

  • دوره آموزشی آموزش اصول و مبانی حسابداری

    آموزش اصول و مبانی حسابداری

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید

0 نظر ثبت شده