شرکت در کارگاهها

نیکزی از شما برای شرکت در کارگاهها به عنوان مخاطب دعوت به عمل می آورد. علاقه مندان به حضور در فیلم های آموزشی مجموعه نیکزی لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

علاقه مند به حضور در کارگاههای